jrITservice

Waar de buurman's hulp stopt gaan wij verder

Weigeren via het netwerk van het gastaccount op een Windows XP pc

Als een computer wordt benaderd via het netwerk dan wordt de gebruiker geweigerd. Ook al worden mappen en bestanden met iedereen gedeeld. Vergeet niet dat een weigering voor een toestaan optie gaat.

De foutmelding:

\\[Naam pc] is niet toegankelijk

Aanmeldingsfout: De gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiker op deze computer.                       

De mogelijke oorzaak:

Bij Windows XP (met service pack 2) worden gasten via het netwerk geblokkeerd.

Oplossing:

Om dit op te lossen moet je het gast account verwijderen uit de optie: “Toegang tot deze computer van af het netwerk weigeren.”

Werkwijze:

  1. Open het Configuratiescherm
  2. Open het Systeembeheer
  3. Lokaal Beveiligingsbeleid
  4. Lokaal beleid
  5. Toewijzing gebruikersrecht
  6. Toegang tot deze computer weigeren
  7. Vervolgens deze met rechts aanklikken het gast account aanklikken en verwijderen.

Waarschuwing:

Het veranderen van rechten kan ongewilde gevolgen hebben.